Bảo trợ

ViAA là nền tảng lưu trữ cộng đồng được hỗ trợ bởi Quỹ Cứu trợ Văn hóa Giáo dục Quốc tế của Văn phòng Đối ngoại Liên bang Đức, Viện GoetheChương trình Kết nối thông qua Văn hóa của Hội đồng Anh và các đối tác khác.